+420 569 426 350

Kouřilová, s. r. o., Havlíčkův Brod

Pojištění Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina

Pojištění Havlíčkův Brod

pojištění – poradenství – společenská odpovědnost

Kouřilová, s. r. o.

Pojišťovací makléřská společnost

Zaměření naší makléřské společnosti je na pojištění živnostníků, malých a středních firem, bytová družstva a SVJ, města a obce, zemědělce, dopravní a logistické firmy, spolky a instituce, svobodná povolání. Na základě našich dlouholetých zkušeností s pojišťovnami a jejich likvidací Vám můžeme doporučit pro Vás nejvhodnější pojišťovnu a produkt.

Ing. Jana Kouřilová působí na pojistném trhu od roku 1990, přes 33 let pojišťuje v různé právní formě OSVČ, s.r.o.
Jsme členem Hospodářské komory.

Pojištění občanů i právnických osob

Pojištění

Na základě našich dlouholetých zkušeností s pojišťovnami a jejich likvidací vám můžeme doporučit pro vás nejvhodnější pojišťovnu a produkt.

 

Pojišťujeme klienta občana i právnickou osobu

 

Pracujeme s produkty pojišťoven:

 • ČSOB pojišťovna
 • Generali Česká pojišťovna
 • Slavia pojišťovna
 • Direct pojišťovna
 • Česká podnikatelská pojišťovna
 • Kooperativa
 • Uniqa

Společnost působí v různých právních formách od roku 1990 převážně ve městech na Vysočině, jako Havlíčkův Brod, Jihlava, Humpolec, Pelhřimov, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Světlá nad Sázavou, Ledeč nad Sázavou, Chotěboř, Přibyslav, ale máme klienty po celé ČR. Zaměření naší makléřské společnosti je obor pojišťovnictví.

Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod

Pojištění obecné odpovědnosti – škoda způsobená třetí osobě

 • Odpovědnost za finanční škody
 • Odpovědnost za škodu způsobenou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, erozí a v důsledku poddolování
 • Odpovědnost za škody na věcech užívaných pojištěným
 • Odpovědnost za škody na věcech převzatých pojištěným
 • Náhrada nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání
 • Pojištění regresní náhrady vyplacené dávky nemocenského pojištění
 • Pojištění náhrady nemajetkové újmy spojené se škodou na zdraví
 • Odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla (vyjma nároku plnění z povinně smluvního pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla)
 • Odpovědnost za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností obce dle Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (ve znění pozdějších předpisů)
 • Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem ve smyslu Zákona č 82/1998 Sb.
 • Odpovědnost za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Odpovědnost za výrobek
 • Odpovědnost vlastníka nemovitosti

Pojištění profesní odpovědnosti (lékaři, inženýři, managament a dozorčí rady)

Pojištění odpovědností silničního dopravce – škoda na přepravovaném nákladu

Pojištění kabotáže – pojištění odpovědnosti dopravce při vnitrostátní dopravě na území cizího státu

Pojištění movitého majetku

 • Stroje a zařízení (vnější poškození stroje a vnitřní poruchy)
 • Inventář
 • Zásoby
 • Převzaté věci
 • Věci zaměstnanců
 • Věci zvláštní kulturní a historické hodnoty
 • Náklady na opravu nebo znovupořízení zničených nebo poškozených stavebních součástí

Pojištění přerušení provozu

 • Stroje a zařízení (vnější poškození stroje a vnitřní poruchy)
 • Zisk a stálé náklady
 • Ušlé nájemné z pronájmu nebytových prostor a bytů
 • Vícenáklady

Pojištění elektronických zařízení

Pojištění staveb (vlastní a pronajaté)

 • Budova nebo jiná stavba
 • Soubor skel a výloh
 • Soubor markýz a neonových trubic
 • Náklady na demolici
 • Náklady na opravu uměleckého díla
 • Náklady na zabezpečení EZS

Motorová vozidla (retail, flotily)

 • Odpovědnost za škodu způsobenou provozem motorových vozidel
 • Havarijní pojištění
 • Úrazové pojištění sedadel
 • Pojištění náhradního vozidla
 • Odcizení
 • Živel
 • Vandalismus
 • Srážka se zvířetem
 • Pojištění skel

Zemědělské pojištění

 • Pojištění plodin
 • Nákaza

Speciální finanční rizika

Životní pojištění (retail – občan, rámcové smlouvy pro firemní inkaso)

 • Životní
 • Úrazové
 • Zdravotní
 • Investiční
 • Rizikové životní pojištění s dividendou
 • Rodinné pojištění – FLEXI
 • Pojištění právní ochrany rodiny

Pojištění stavebně-montážních rizik

Cestovní pojištění

Pojištění internetových rizik

 • Pojištění pro případ nenadálých událostí v souvislosti s používáním internetu

Pojištění kybernetických rizik

 • Kybernetické vydírání
 • Kybernetická kriminalita (zločin)

Pojištění Havlíčkův Brod

Osvědčení

Pravidelně absolvujeme zákonem povinné zkoušky, abychom vám mohli nabízet naše služby v příslušné kvalitě k vaší spokojenosti.

Naše společnost má složenou odbornou zkoušku a jsme zaregistrováni v registru ČNB jako samostatný zprostředkovatel pojištění.

Konzultace ZDARMA

Poradenství

Rádi byste se s někým poradili o vašem pojištění? Obraťte se firmu Kouřilová, s. r. o., pojišťovací makléřská společnost v Havlíčkově Brodě.

Naše firma působí v oboru již přes 33 let. Skrze naše rozsáhlé know-how jsme dosáhli portfolia několika tisíců klientů z celé ČR.

Pomáháme klientům tak, abychom šetřili jejich kapsu. Spokojený klient nás doporučuje dále.

 

 

Domluvte si s námi konzultaci ZDARMA ještě dnes!

Kouřilová, s. r. o.

Společenská odpovědnost

Pracujeme v oblasti pojišťovnictví a řešení životních situací. Velmi dobře tedy známe hodnotu maličkostí, které mohou rozhodnout o bezpečí či nebezpečí, zdraví a životě.

To si přenášíme i do vnímání a znalosti hodnoty zdraví, kdy víme, že ne všichni mají v životě tu výsadu těšit se mu v plné míře a dělat v životě to, co je baví a naplňuje, tak, jako my a že někdy stačí skutečně jen maličkost, zlomek vteřiny, nepřesnost, přehlédnutí, souhra okolností – a vše je jinak.

Jsme partnerem pivovarských dnů a plesů Pivovaru Chotěboř

Proč podporujeme a jsme partnerem Tanga, manažerů na vozíčcích?

 

Podporujeme motokrosový tým AMK Chotěboř

Výkony závodníků můžete sledovat na jejich facebookovém profilu.

Proč podporujeme a jsme partnerem Daruj hračku?

Jsme partnerem projektu, který opakovaně převzal v Národním divadle Praha prestižní Cenu-Ď

Kontaktujte nás

V případě zájmu o naše služby nás neváhejte kontaktovat telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

Domluvte si konzultaci ZDARMA v naší makléřské kanceláři ještě dnes!

Kontaktní formulář

Kouřilová, s. r. o.

Havlíčkovo náměstí 53
580 01 Havlíčkův Brod

+420 569 426 350

i

Sídlo společnosti: Dvořácká 1533 580 01 Havlíčkův Brod

IČ: 27540286

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová složka C 24966, dne 22. května 2008.

Ing. Jana Kouřilová
Jednatelka, majitelka

mobil: +420 603 319 670
tel.č.: +420 569 426 350
e-mail: jana.kourilova@kourilova.com

Josef Krejčí
Zprostředkování, kalkulace pojištění

mobil: +420 734 211 346
tel.č.: +420 569 426 350
e-mail: obchod@kourilova.com

Ing. Tomáš Haubert, Ph.D.
IT specialista

tel.č.: +420 569 426 350
e-mail: tomas@haubert.cz

Mgr. Michaela Drahovzalová
Jednatelka

mobil: +420 604 246 716
tel.č.: +420 569 426 350
e-mail: pojisteni@kourilova.com

Správa pojištění
Zprostředkování, kalkulace pojištění

mobil: +420 604 246 716
tel.č.: +420 569 426 350
e-mail: kancelar@kourilova.com

Nezávazná kalkulace

Nezávazná kalkulace pro:*